SlovenskySlovensky
Cena celkem: 0,- €

Tipy na údržbu trávníku a zahrady

Správné sekání
Stejně jako rostliny na zahradě i váš trávník potřebuje zdravou listovou plochu a kořenový systém, aby se udržel jeho atraktivní a zdravý vzhled.
Zásadou z praxe je to, že nikdy nesmíte odstranit více než horní třetinu travního listu. Stejně jako u všech rostlin, i listy trávy přeměňují sluneční záření na nové buňky, a tím vzniká nová listová plocha a rozrůstají se kořeny.
Existuje starý názor, že čím vyšší tráva, tím hlubší jsou kořeny. Ale nemusí tomu tak být. Síla a hloubka kořenů také záleží na druhu trávy, který pěstujeme, na propustnosti půdy, objemu dešťových srážek či zavlažování a správné výživě.
Na jaře a na začátku léta, kdy trávník nejvíce narůstá, bude asi potřeba sekat jednou týdně. Během horkých měsíců se růst zpomaluje, a tak časté sekání není nutné.
Obecně se dá říci, že by se měl trávník posekat, když dosáhne poloviny výšky pravidelného sekání. Jestliže dochází k nejsvěžejšímu a nejzelenějšímu nárůstu ve výšce asi 2 palců, pak byste měli sekat znova, když tráva doroste do 3 palců.

Jaká je správná výška?
Různé druhy mají různý způsob růstu. Trávy rostoucí kolmo vzhůru by měly být ponechány vysoké, aby slunce osvítilo co největší plochu listů. Trávy plazící se nebo ohnuté by měly být kratší, i méně než 1". Lipnici a kostřavu je třeba udržovat v délce asi 1,5" na jaře a na podzim, když je chladné počasí a asi 2" za horkého a suchého léta nebo na zastíněném stanovišti a na svahu, kde má tráva obtížnější podmínky k růstu.
Jestliže je trávník rozsáhlejší a chcete, aby vypadal jako louka, uvažujte maximálně o 3". Při vyšším vzrůstu se mohou ztenčit listy a vzniknout prázdná místa.
Po delším období dešťů, kdy tráva začíná růst nekontrolovaně, nejdříve sekejte na větší výšku a o jeden či dva dny později na obvyklou výšku, aby rostlina neutrpěla šok a nezhnědla. Vlhký nebo vodou nasáklý trávník způsobí, že na něm zůstanou stopy po kolech sekačky a tráva zůstane příliš krátká. Zde je možno uplatnit výše zmíněné pravidlo o jedné třetině výšky.

Neupravený vzhled
Jestliže váš trávník vypadá poněkud neupraveně, a to navzdory pravidelnému sekání a ošetřování, problém může být v otupených nožích žacího ústrojí. Namísto správného sekání nože listy trávy trhají a ničí a na trávě zůstává bělavý nádech, který během pár dní zhnědne.
Rotační nože by měly být v ideálním případě broušeny jednou měsíčně a strunové sekačky jednou ročně. Hrubolisté druhy trávy budou více otupovat nože, které bude potom nutné brousit častěji.
Nově vysazené rostlinky trávy mohou po sekání rovněž vypadat neupraveně, a to i s nejostřejšími noži. Tento jev se postupně upraví sám, neboť listy trávy se budou zesilovat a rozšiřovat.